Hoppa till innehåll

M kullen
född 2010-01-08

IPO 3 AK-D
Es-Flindtto’s Basko
KORAD
Daneskjold Nike

 

Mest HD ED UA, MH, MT 489p, Godkänt L-test för Polis, , gdk exteriör KORAD, Uppflyttad till högre klass spår, Uppflyttad till elit klass rapport, Cert elit klass sök, Gk Lkl skydd
1.a draghunds-SM 2014 10 km pulka, 2.a draghunds-SM 2014 10 km combi, 3:a 10 km lina, 3:a SM 10 km pulkla 2016, 2.a draghunds-SM 2017 combi, champion i drag (pulka) Avliden 2022-08-10
Misfit HD ED UA, MH, MT 555 p, Uppflyttad till Elit klass Spår, Uppflyttad till Elitklass Sök, Klubbmästare i bruks 2013 och 2014, årets brukshund 2013 och 2014 Årjäng, avliden April 2016
Manson HD ED UA, Rygg UA, MH, MT 477 p, Godkänt L-test för Polis, gdk exteriör KORAD, Uppflyttad till elit klass spår, elit klass skydd, LP1, LP2, uppf till lkl 3
Mespropp HD C ED UA, Rygg UA, MH, Godkänt L-test för Polis Sverige och Norge, Exporterad Norge, Gdk Polishund Norge
Mio Exporterad Danmark => Holland
Mach-En HD ED UA, Spondylos i Rygg, MH, TJH Väktare, Uppflyttad till lkl 2, avlivad 2011-12-01
Milda HD C ED UA, MH, TJH Väktare, Gdk EDD hund, Uppflyttad till lägre, Uppflyttad till lkl 2, avliden november 2022
Mixa HD UA, MH, MT 460p, gdk exteriör, KORAD, godkänt inträdesprov bev, Uppflyttad till lkl 3, gdk lägreklass Skydd, utställning good, avliden 2023-04-13
Mingla HD ED UA, MH, MT 344p ig hantering, Uppflyttad till elitklass spår, uppflyttad till lydnadsklass 3, Klubbmästare Lydnad 2014, 2018 Habo, årets brukshund Habo 2015, avliden december 2022
Maya Piraya HD C ED UA, TJH, Godkänt unghundstest och Godkänt L-test för Kriminalvården, MH, Uppflyttad till lkl Elit
Minyxa HD C ED UA, MH
Myra Avliden 2010-02-13

 

Stamtavla

IPO 3 AK-D
Es-Flindtto´s Basko
IPO 1
Alf Vom Nordhang Der Eifel
IPO3 VPG3
Daneskjold Hasse
 IPO3 SCHH3
Engie Airport Hannover
BHP 1
Daneskjold Queen
 IPO 3
Daneskjold Kobus
 IPO 3
Snake
 KORAD
Daneskjold Nike
DKBRCH IPOIII
Daneskjold Epo
CH IPOIII
Yagus Van De Duvetorre
IPOI VPGI
Chrissy Vom Parchimer Land
Cheyenne van de Duvetorre  IPO 3
Ysoi van de Duvetorre
Ylvi van´t hof Arzeele