Hoppa till innehåll

.
Det har känts svårt att skriva om vänner vi saknar,
men vi ska försöka att lägga in bilder och information allteftersom…

Krokasmedens Kiwa
”Kiwa
(2009-2023)

Krokasmedens Linslus
”Lassie
(2009-2023)

Krokasmedens Åska
Ӂska
(2013-2019)

Katten Svante
(2001-2017)

SBCH Lindjax Akita
”Akita”
(2002-2015)

Nierlenders Dajak
”Dajak”
(2004-2015)

Version Ones Röda Pandora
”Orka”
(2001-2014)

Gemdales Picassos Last Word
”Percy”
(2005-2011)

Nemårs Lady
”Sisu”
(1999-2008)

Flottatjärns Rocky Emma
Tessie”
(1995-2007)

Salta Killens Yxe
”Yxi”
(1995-2003)