Hoppa till innehåll

KORAD
Krokasmedens Mixa

HD B ED ej avläst än p g a skada

MH (med godkänt skott)
MT 460 p, gdk exteriör KORAD

MERITER
Bevakning:
Gdk inträdesprov

Skydd:
Godkänd lägre klass

Lydnad:
Uppflyttad till klass 3

Utställning:
Good

Avliden 2023-04-13