Hoppa till innehåll

I kullen
född 2015-02-21

BHP1 IPO 1
Zagals Ljunior
KORAD
Krokasmedens Wenche

 

Isor (Terv) MH
Ika (Terv) HD A ED UA, MH, MT 356p, Gdk exteriör, KORAD, SE BCH, SE LCH, 3 Cert i elit klass sök, årets belgare Lydn III 2019
Isy (Terv) MH
Izarra HD B ED UA, Exp Norge, gdk norska försvarets funktionsprov
Impala HD B ED UA, Exp Norge, gdk norska försvarets funktionsprov
Ida HD B ED UA, MH

 

Stamtavla

IPO/BHP1 IPO 1
Zagals Ljunior
 IPOIII KORAD SE B(IPO/BHP)CH
Daneskjold Rambo
BHPIII DK BCH IPOIII
Halusetha’s Bobby
Charlett Vom Greifenring
Zagal’s Grappa rass Des Deux Pottois
IPOI IPOIII
Lei-Anns Peggy
KORAD
Krokasmedens Wenche
Krokasmedens Gangster DKBRCH IPOIII
Daneskjold Epo
S BCH
Lindjax Akita
Krokasmedens K-Myrra IPO 3 AK-D
Es-Flindtto´s Basko
 Cheyenne van de Duvetorre