Hoppa till innehåll

C kullen
född 2006-08-16

Kargalandets Yngve Hindens Tazza

 

Cross HD UA ED 1a, MH, Korad MT 479 p, GDK L-test, Godkänd Högre Spår,  Lydnadsklass elit, avliden april 2019
Carpe Diem HD ED UA, MH, MT 377 p, UHP, Uppflyttad till Högre spår, uppflyttad till Lkl 3, Avliden december 2020
Calvin Klein HD  C ED 1a, MH, Uppflyttad till Högre Sök, Uppflyttad till Lydnadsklass 2, avliden juni 2016
Challe HD C ED 1a, MH, Korad MT 519 p, Godkänd högre spår, Godkänd högre sök, Uppflyttad till Elitskydd, avliden
Claesson HD C ED UA, MH,  gdk L-test väktare, gdk Väktarhund, uppflyttad till lägre, avliden november 2017
Cobra HD ED UA, MH, MT 434p, Avliden november 2017
Cuta HD ED UA, MH, MT 523p, gdk L-test, Uppflyttad till högre Spår, avliden april 2016
Coffee HD UA ED 1:a, MH, L7S1, avliden september 2013
Corona HD UA ED UAa, MH, MT 489p, Korad, Gdk L-test, Gdk Väktarhund, uppflyttad till lägre, avliden november 2015

 

Stamtavla

KORAD TJH(HV)
S BCH
Karga Landets Yngve
Dittegårdens Vegard KORAD TJH S BCH
Dittegårdens Oskov
 Dittegårdens Ryska
KORAD LPI S BCH
Karga Landets Mixa
 Korabos Odin
 Karga Landets Leva
LPI
Hinden’s Tazza
 BHPIII KORAD
Kustmarken’s Ebon
 BHPIII KORAD IPOIII SCHHIII
Atenagårdens Tabo
 KORAD TJH LP
Passat Kia
 Hinden’s Kanel  Kurants Öjje
 Hinden’s Carmencita