Hoppa till innehåll

Korad TJH
Krokasmedens Corona
”Råna”

HD B AD UA

MH (med godkänt skott)

KORAD 489 p med gdk exteriör

Godkänt L-test
Godkänd väktarhund 101221

MERITER
Bruks:
Uppflyttad till lägre klass

Avliden november 2015