Hoppa till innehåll

VH, SE-VCH
Krokasmedens Wolverine
”Ernst”

HD A, ED UA,
Rygg UA
Ögonlyst UA

MH (med gdk skott)
MT 495p

Gdk Väktarhund
Gdk Kombisökhund
Gdk sökhundstest Kriminalvården
Godkänt L-test Polis och Väktare

MERITER
Mondioring:
Cat.2, 1 gdk resultat
Placerad 13 på FMBB World championship 2015

Bruks:
Uppflyttad till lägre klass

Lydnad:
Uppflyttad till klass 2

Viltspår:
Gdk anlagsklass
Gdk öppenklass
Svensk viltspår Champion

Övrigt:
Terv
Går i avel, har flera kullar i bl a Sverige, Norge och Holland
25 valpar