Hoppa till innehåll

KORAD IPO1
Krokasmedens Virus

HD B ED UA

MH (med godkänt skott)
MT 474p
Gdk Exteriör

MERITER
IPO:
Gdk BH-prov
gdk IPO1

Bruks:
Uppflyttad till Lägre klass