Hoppa till innehåll

KORAD
Krokasmedens Jaffer

HD A ED UA

Ögonlyst: Katarakt främre Y-söm lindrig

MH (med godkänt skott)
KORAD MT 526 p gdk exteriör

MERITER
Skydd:
GK Elit klass

Spår:
Uppflyttad till Elit klass

Lydnad:
Uppflyttad till Lydnadsklass 3

Bevakning:
Gdk inträdesprov

Utställning:
1:a med CK