Hoppa till innehåll

Krokasmedens Difference
”Diffy”

HD B ED UA

Ögonlyst 2009-06-15 UA

MH med godkänt skott

Mor till Krokasmedens S-kull 1 hane 5 tikar
(1 tik avlivad vid 5 veckors ålder p g a defekt)

MERITER
Bruks:
Uppflyttad till lägre klass

Lydnad:
Uppflyttad till Lydnadsklass 3

Övrigt:
Avliden augusti 2017