Hoppa till innehåll

H kullen
född 2008-12-12

TJH PH
Lei-Anns Åskar
”Åskar”
LPI LPII
Blacknecks Zaga
”Zaga”

 

Herman Malle HD ED UA, MH, MT 378 p, Godkänd L-test, TJH Väktare, Avliden 2022-07-01
H’Echo HD ED UA, MH, Godkänt L-test, Tjänstehund Polis, Polis-SM skydd 2012, 2013, avliden 2014-01-22
Hajas HD ED UA, MH, MT 474 p, SE BCH, SM-Sök 2014, Uppflyttad till Elit spår, 6 Cert Elit sök, Godkänd Elit skydd, LP Lkl 1, Uppf till Lkl 3, klubbmästare bruks 2012-2014, klubbmästare Lydnad 2013 Åhus, DM mästare Sök 2013, Belgarmästare sök 2013, avliden 2015-02-02
Hålger HD ED UA, avliden i bilolycka 2010-02-22
Hannibal HD ED UA, MH, Godkänt L-test, Tjänstehund Polis, avliden 2010-10-29
Heidi Ho HD ED UA, MH, MT 542 p, TJH Väktare, Godkänt L-test, Uppflyttad till Elit sök, Uppflyttad till Högre skydd, Avliden 2024-02-20
Hydra HD ED UA, MH, MT 533 p, Godkänt L-test, TJH Väktare Norge, Uppflyttad till Högre Skydd, Uppflyttad till Högre Spår, Uppflyttad till Högre Sök, Uppflyttad till Lydnadsklass 3, avliden 2022-05-09
Hetza HD ED UA, MH, Gdk intr prov Bev,
Uppflyttad till Lägre, Gdk exteriörbeskrivning, avliden maj 2019

 

Stamtavla

PH
Lei-Anns Åskar
Kukay’s Xjules Kukay’s Timbo
Kukay’s Udit
S BCH
Lei-Anns Olga
 KORAD S BCH
Jerv Des Loups Mutins
 Zagal’s Yma
 LPI LPII
Blackneck’s Zaga
Blackneck’s Grym IPOIII
Rino Des Deux Pottois
Charlett Vom Greifenring
Blackneck’s Kruxa  KORAD
Zagal’s Ymer
Kim v H Slotjesveld