Hoppa till innehåll

KORAD
Krokasmedens Dom Pérignon
”Dompa”

HD B-B ED 0-0

RYGG UA

MH med 1:a på skott
MT 2017 168p
Gdk exteriör

MERITER
Bruks:
Uppflyttad till lägre klass

Övrigt:
Avliden 2024-04-05

Januari 2021

Maj 2022