Hoppa till innehåll

Ä kullen
född 2013-01-24

Älskebos Figo Krokasmedens Ella

 

Ässet MH, HD ED UA
Ärrko MH, HD ED UA
Äskil Avliden 2014-01-29
Äppi MH, HD ED UA, MT 341 p, Gdk exteriör, KORAD, Uppf till lägre klass, IPO-R Ytsök, uppflyttad till A, IPO-R Spår, klass V, Avliden 2020-12-09
Äja MH, HD ED UA
Älva MH, HD ED UA, MT 326 p, avliden juni 2019
Ära MH, HD ED UA, avliden mars 2022

 

Stamtavla

Älskebos
Figo
Working Heroes Athos Salta Killens Ådd-Burre
Sajke’s Stella
Älskebos Arga PH
Molars Gringo
Sajke’s Webi
KORAD
Krokasmedens
Ella
PH
Karga Landets Trix
Elai’s Rask
Karga Landets Dixa
LPI
Hinden’s Tazza
 BHPIII KORAD
Kustmarken’s Ebon
 Hinden’s Kanel