Åbby's galleri

KROKASMEDENS ÅBBY


 

Här väntar vi på INFO!


HD A ED UA

Bruks:
Uppflyttad till lägre klass

Räddning:
Gdk B-prov

Exporterad till Norge