Wendetta's galleri

KORAD
KROKASMEDENS WENDETTA
"Ilka"

 

Wendetta är en tik som vi är stolta över att fött upp. Hon är trevlig och har bra kamplust och arbetslust. Hon är mycket självsäker. Vi köper in N-kullen efter henne eftersom vi anser att hon har de egenskaper vi vill gå vidare på i vårt avelsarbete!


HD A ED UA
MH (med godkänt skott)

MT 493p GK exteriör

Mor till N-kullen och T-kullen