Sigge's galleri

TJH FM
KROKASMEDENS SIGGE


Här väntar vi på INFO

HD B ED UA, Ryggröntgad UA

MH med 1a på skott
MT 421p

Bevakning:

Gdk inträdesprov
Gdk Patrullhund

Lydnad:
Uppflyttade till klass 1

Övrigt:
Far till vår A2-kull