Qrazy's galleri

TJH HV
KROKASMEDENS QRAZY


Här väntar vi på info!

HD A ED UA
MH med 1a på skott
MT 486p

Gdk L-test Väktare
Gdk Patrulltest FM
Gdk Patrullhund HV

Övrigt:
Mor till vår A2-kull