Skyddsträning 2011-12-30


Gladiator


Gladiator


Gladiator


Kiwa


Kiwa


Kiwa


ringaren i Notre Damm


ringaren i Notre Damm


ringaren i Notre Damm, den ende Lassie blir ordentligt förbannad på,
andra karlar ser han inte som hot ;-)


Lassie, Linslus


Lassie, Linslus


Lassie, Linslus


Heidi Ho


Heidi Ho


Heidi Ho


Heidi Ho


Rackare


Rackare


Rackare