Gandi's galleri

KROKASMEDENS GANDI


 

Här väntar vi på INFO


HD B ED UA

Tjänstehund i Norska Försvaret

Övrigt:

Exp Norska Försvaret
Gdk funktionsprov