Inkallning –att få hunden att komma då man ropar!

Nästan alla hundägare önskar att kunna ha sin hund lös och att den kommer då ägaren vill. Det finns många situationer som kan bli riktigt farliga för hunden om den är lös och inte vill komma in till sin förare. Enligt färsk statistik blir varje dag cirka TIO (10) hundar dödade i trafikolyckor i Sverige... Jag anser att det är oförsvarligt och urkorkat att släppa en hund som inte kan inkallning, om man gör det utan ha säkrat upp platsen eller har en plan för sin träning. Ändå ser man ganska ofta ägare som är högröda i ansiktet och inte får in sina hundar! Att komma till husse eller matte då denne kallar är inget som hunden lär sig på egen hand utan något som man måste lägga tid på att träna!

Jag ska försöka att väldigt enkelt ge lite tips och idéer på hur man får en bra och säker inkallning på sin hund. Som i all annan hundträning finns det många olika sätt att träna och det allra viktigaste är att se till den individ som ens egen hund är. Har man en självständig ras eller individ så krävs det oftast mycket mer än om man har en hund som älskar att vara sin ägare till lags… Vallhundsraser är till exempel framavlade för att ha mycket kontakt med föraren och oftast bra mycket enklare att träna inkallning med än jakthundsraser. Tänk efter vad du har för hundtyp och försök att anpassa lösningar efter din hund!

Valpen, ung och oförstörd
Har du just nu en liten valp så ta vara på detta och lär den inkallning så fort som möjligt! Jag brukar lägga energi på att lära mina valpar tre ord eller signaler, kan och förstår hunden dessa ord så går allt annat att lära hunden på nolltid. Det allra första som valpen bör lära sig och förstå är vad den heter, sitt namn! Det andra ordet är för att den ska veta vad som är rätt. Jag brukar använda ordet ”bra”. Hunden ska bli glad då man berömmer den för att den gör rätt. Detta är jätteviktigt! Lika viktigt är ett förbudsord som hunden förstår och respekterar. Jag använder ordet ”nej”. Förbudsordet lär jag mina hundar därför att jag anser att det är mycket viktigt att kunna bryta en hund som gör något den inte borde, exempelvis på väg att springa över en trafikerad väg. Det kan vara skillnaden mellan liv och död för hunden och jag som hundägare är inte bara skyldig att ta ansvar för min hunds liv, utan även lagar och förordningar kräver sund hundhållning! Rätt inlärt så är dessa tre ord nyckeln till framgång i den fortsatta relationen mellan dej och din hund.

Hur lära hunden vad den heter?
Jag brukar ta de tillfällen som ges i akt. Jag busar och leker mycket med mina valpar för att stärka upp en god relation oss emellan. Jag försöker leka på sånt sätt som hundindividen uppskattar och ”lurar” med jämna mellanrum iväg hunden ifrån mej. Till exempel kan jag kasta iväg en kampleksak som vi kampat om. Då hunden är på väg ifrån mej så ropar jag dess namn och belönar med ny lek den då den kommer tillbaka. Tänk på att valpar inte orkar så mycket, så lek och härja korta men intensiva stunder. Öva hellre många korta och roliga pass än långtråkiga.

Jag tränar även hunden på att veta vad den heter i andra situationer, både inomhus och utomhus. En lätt inomhusövning kan vara att då hunden pysslar med något säga dess namn och om den vänder upp och tar kontakt så ge den något gott godis. Skulle den ignorera att jag sagt dess namn så förenklar jag övningen. Då tar jag helt sonika och hämtar valpen och sätter mej med den i knät. Sen säger jag dens namn och tar den kontakt (tittar på mej) så får den godis, ignorerar den så påkallar jag uppmärksamhet. Hur man nu påkallar uppmärksamhet är upp till var och en, men jag blåser eventuellt valpen lite lätt i örat eller smackar lite med munnen. Sen belönar jag kontakten och upprepar hundens namn ”braa Fido!”. Då valpen har tagit kontakt direkt då jag säger dess namn ett par gånger och jag fått chansen att belöna upp rätt beteende så försvårar jag övningen. Jag släpper ner valpen på golvet igen och tränar vidare därifrån. Valpen får tulta iväg och när jag säger dens namn vill jag att den vänder upp och tar kontakt med mej. Ganska omgående vill jag att hunden kommer in till mej för att få sin belöning. Jag rantar aldrig efter valpen utan har jag kallat ska den ända in till mej, inte tvärtom! För då är det hunden som får bra inkallning på sin ägare och inte tvärtom! Självklart är det jätteviktigt att belöna och förstärka mycket!
Utomhus gör jag namnövningar så ofta som tillfällen ges. När hunden nosar eller undersöker något så säger jag namnet och tar hunden kontakt så belönar jag. Tänk på att variera belöningarna, ge ibland godis och ibland lek eller någon annan positiv överraskning. En hund som alltid får samma sak vet vad den får och kan därför göra ett val att något annat är roligare. En hund som får olika roliga belöningar är mer intresserad av att komma för att se vad överraskningen är. Enkel logik och vi människor fungerar ungefär lika… Jag övar både med kopplad valp och med lös valp. Är hunden kopplad så backar jag från den då jag sagt dess namn. Då måste hunden komma efter mej och inte tvärtom, jag använder kopplet som hjälp –inte som tvång.

När valpen tar kontakt när jag säger dens namn så lär jag den ett inkallningskommando. Jag har valt ”kom” i vardagssituationer och ”hit” i tävlingssituationer. Anledningen till att jag har två olika kommandon är att vardags kom:et är inte förhandlingsbart och tävlings hit:et är tränat enligt strikta regler för att uppnå höga poäng i tävlingssituation!

Allra mest övar jag med valpen lös om det är möjligt och säkert. Jag har valpen lös såfort jag vet att den har förstått de tre viktiga orden, vilket en normalbegåvad valp gör inom en vecka om man lägger lite energi på att lära den! Det är enkelt att hinna ifatt små valpben om den inte lyssnar. En vuxen hund är svår att ta oavsett om det är på lång eller kortdistans! En valp som inte lyssnar då jag säger ”Fiiido kom” springer jag alltså ifatt och talar om för att i vår flock är inkallning inte förhandlingsbart. Hur jag väljer att påtala detta faktum är helt och hållet beroende på den individ jag arbetar med. Är det en kaxig liten självständig typ är jag tuffare än vad jag är mot en försiktig och vek individ. En valp med mycket social kamplust och ”klipp” i sig korrigerar jag sällan fysiskt, för det blir bara en rolig belöning för valpen istället! Jag korrigerar överhuvudtaget väldigt sällan fysiskt eftersom detta ofta ger konflikter i relationen mellan mej och hunden. Om det behövs fysiska korrigeringar på hundindividen är det oftast bäst om de är korta och snabba. En vek hund som man tar för hårt eller för länge riskerar man att knäcka och det tar evigheter att få tillbaka förtroendet då… Så jag undviker att lugga eller läsa paragrafer för valpen eller andra dylika korrigeringar. Däremot så kan jag verbalt tala om att jag är missnöjd med nonchalansen från den nye flockmedlemmen. ¤%#&*&ådukommerdåjagropar&%¤/#¤!!!! Jag vänder direkt jag ser att valpen säger ”ooops förlåt” och lockar in hunden. Detta är det svåra och det jätteviktiga –att kunna vända i rätt läge och sen få in hunden ända in till sig! När hunden kommit ända in så är det mycket belöning som gäller. Har man visat vad som är fel sätt att agera så MÅSTE man visa på det rätta alternativet och förstärka det! Det är så enkelt och ändå är det just på detta många missar! Det är inte korrigeringen som får hunden att förstå och lära sig, det är belöningen på det som blev rätt i slutänden som gör susen! En korrigering är för mej endast en rättelse av ett fel…

Sen upprepar jag övningen och situationen där hunden valde att inte komma, då får jag kvittot på om hunden lärt sin läxa eller inte. Jag utsätter om möjligt valpen för svårare störningar. Väldigt sällan gör valpen om samma misstag och vi kommer oss fort fram i träningen. Skulle det bli så att valpen väljer att inte lyssna igen så bör man ta sig en funderare på varför innan man går vidare i träningen. Det kanske låter som en klyscha men hunden blir vad man gör den till. Att kunna ta en paus och en funderare på varför hunden inte gör som man vill är oftast bättre än att köra på med metoder som inte verkar ge framsteg… Det är alltid hundens svar på retningarna som är det viktiga, inte vad jag sagt innan! Det jag menar med detta kryptiska är att har hunden ändå inte förstått så var det jag som förmedlade på fel sätt för just den hundindividen.

Jag övar med valpen och unghunden i alla möjliga miljöer och situationer och ser hela tiden till att ha kontroll på både hunden och omgivningen. Jag tränar aldrig i svårare miljöer än att jag VET att jag lyckas. Lyckas för mej innebär även att hunden gör fel men att jag kan konsekvensbeskriva detta fel och göra om det till att bli rätt. Skulle unghunden inte lyssna på mitt ”Fido kom” så förstärker jag med ”nej” ”Fido kom” och detta kräver då att brytkommandot är rätt inlärt. Ett brytkommando bör inte vara förhandlingsbart eller utan konsekvens. Hunden ska respektera ett ”nej” annars finns det ingen anledning att använda sig av det. Om hunden inte kan/inte förstår/inte respekterar brytkommandot så får man se till att lösa det innan man går vidare med inkallningsövningar! Hur man tränar in ett brytkommando som fungerar i alla möjliga tänkbara situationer tänker jag inte berätta så mycket om i ämnet inkallning, eventuellt kommer ”brytövningar” senare som en egen avhandling på vår hemsida.

Tänk på att öva och testa av din inkallning med valpen och sen unghunden regelbundet. Bara för att den har kunnat och varit duktig på det så innebär det inte att det är ”klart”. All hund-dressyr är färskvara och du bör med jämna mellanrum kolla av ”bäst före datum” inte är passerat för att slippa råka ut för obehagliga upplevelser den dag du verkligen behöver kunna kalla in din hund!

Hur träna äldre /och snabbare/ hundar?
Nästan alla hundar trotsar någon gång ett inkallningskommando. Jag tror alla hundtränare har varit med om detta så skulle det ske dej så bryt inte ihop, träna planerat! Jag ger lite olika förslag på övningar som man kan göra, dessa går naturligtvis att vidareutveckla och kombinera. Du känner din hund bäst så anpassa lösningarna efter era behov. Försök att se VAD och i VILKA situationer din inkallning behöver stärkas. Ta genast tag i det som behöver förbättras och lös problemen, gå inte runt dem -för då finns problemen kvar och anfaller bakifrån istället ;-)

Långlineträning
Skaffa en bra långlina. Spårlinor, billiga tvättlinor eller klättersnören duger utmärkt. Ha hunden i koppel OCH långlina till att börja med. Koppla lös hunden, men behåll linan på, då du känner dej redo i den situation eller miljö du vill träna. Hunden tror då förhoppningsvis att den är helt lös men du har linan på som säkerhet. Kalla in din hund och skulle den inte komma så gör ett lätt knyck i linan och förflytta dej själv bakåt IFRÅN hunden. Då hunden vänder upp och tar kontakt så beröm och jobba in hunden ÄNDA in till dej där den får ytterligare beröm i form av lek eller älsklingsgodiset. Tänk på att inte segdra hunden in till dej, då blir det obehagligt att komma. Tänk också på att rycket ska vara för att väcka hunden, inte som korrigering! Skulle hunden behöva korrigeras i någon specifik situation där den ignorerar inkallningskommandot är det oftast bättre att ta den ”verbalt”. Ha då långlina på och kalla in. Ignorerar hunden så ta i med brytkommandot och ignorerar den även detta så gå mot hunden och samla samtidigt in linan efter hand. Hunden kommer då inte undan och du kan gå fram och skälla på den där den gjort fel. Såfort hunden svarar ”ooops sorry” så vänder du, kallar in och berömmer JÄTTEMYCKET om hunden kommer. Struntar den fortfarande i inkallningen efter den korrigeringen så behöver du se till att hunden bättre respekterar dej! Hunden ska vilja göra rätt efter en bra korrigering. Tar korrigeringen ”fel” så bör du träna respekt och samarbete i andra situationer, för då har du inte bara inkallningsproblem…

Försvåra träningen i långlina efterhand och utsätt hunden för alla tänkbara lockelser. Jag brukar kasta favoritsaker och träna runt andra hundar, nån gång har jag haft en hel låda köttbullar som störning. Jag har till och med gjort inkallningsövningar intill älgen som står inhägnad i Slottskogens djurpark med en jakthund. Det var den svåraste störningen matten kunde komma på för den hunden! När hunden klarar av att direkt komma till dej då du ropar, trots frestelser, så är ni redo att gå vidare i inkallningsträningen.

Inhägnad hund kan inte komma undan
Nästa steg i inkallningsträningen är att öva på inhägnat område. Då kan hunden inte komma till skada om den skulle få för sig att inte komma. Bra inhägnader att träna på kan vara idrottsplatser, fårhagar (utan får till att börja med), parkeringsområden och vissa brukshundsklubbar som har staket runt sina planer. Ta med långlinan ut men sätt inte på den till att börja med. Gör inkallningsövningar med lös hund och är den duktig så försvåra och utsätt hunden för frestelser. Skulle hunden inte komma och börja dumma sig så är jag så envis att jag går efter hundskrället och försöker tränga in denne i ett hörn. Det längsta jag gått efter är i 2 timmar och du kan säkert föreställa dej vilken harang den hunden fick %&¤#”¤&j-ahundduskabannemejlyssna&%#””!!! Spring eller skäll inte på en hund som tar avstånd och inte kommer. Gå bara tyst och lugnt efter och försök pressa in den i ett hörn. Väl i hörnet så skäll tills hunden säger ”förlåt, ska ALDRIG hända mer” då vänder du och kallar direkt in. När hunden är ända inne så blir det jättebra och trevligt. Det blir då väldigt tydligt för hunden vad som är FEL respektive RÄTT sätt för den att agera på. Dessutom talar man om för den löse hunden att den kan springa sig trött men man kommer ändå åt den, till slut! Detta kräver som du förstår en enorm portion tålamod och envishet hos dej som förare. Så mitt råd är att lin-träna hunden mycket tills den är jättesäker, för då är det väldigt sällan som hörninträngning behövs. Har du möjlighet så ta med en medhjälpare då du tränar. Det går fortare att tränga in hunden i ett hörn om man är två mot den och dessutom kan medhjälparen vara bra till mycket annat. Skulle du inte orka eller känner att inträngningsvarianten känns jobbig så kan du göra andra varianter på en trilskandes hund. Skulle hunden inte komma kan ni börja kasta en leksak emellan er tills hunden kommer och vill vara med och leka. Då hunden kommit in så sätter ni på långlinan och tränar ett antal lin-inkallningar tills ni och hunden är mogna att försöka släppa den lös igen. Tänk på att hela tiden ha en plan för olika scenarion som kan inträffa. Du ska känna att det går framåt för varje träning, annars är nåt väldigt fel.

Träna i olika inhägnader, annars blir inkallningen bara situationsanpassad på ett ställe. Träna med alla tänkbara störningar och våga testa, det kan ju ändå inte hända något allvarligare än att du får gå efter din hund tills den tröttnar eller hamnar i ett hörn. Använd medhjälparen, denne kan vara lockbete eller störning. Har medhjälparen en hund så kan han eller hon komma in med sin kopplade hund i hägnet och bestäm före hur denne ska agera om din hund smiter dit. Många hundar har jättesvårt att se andra hundar leka, kanske är det ett bra examenstest?

Medhjälparen kan även hjälpa dej med så kallade ”jaktinkallningar”. Dessa är utmärka att träna som komplement till den andra träningen. Medhjälparen får då hålla din hund i halsbandet medan du lockar på den och springer iväg. Vill du kan du springa och gömma dej bakom en buske eller dylikt vilket brukar öka hundens intresse för at komma. När du försvinner bakom busken ropar du inkallningskommandot och därefter släpper medhjälparen hunden. När hunden kommer in till dej så belönar du rikligt! Om ni tränar jaktinkallning i öppen terräng så kan du när du ropar slänga dej ner på huk med ryggen mot hunden, då får den gå runt och själv söka din kontakt då den kommer in.

Fri och Lössläppt
När du känner dej säker på din hund så är det dags att pröva på riktigt. Åk gärna till något område som du känner till och vet är bra, lugnt och säkert ställe. Träna gärna långt ifrån trafikerade vägar till att börja med. Släpp lös hunden och kalla in den då den hunnit en KORT bit ifrån dej. Beröm JÄTTEMYCKET när den kommer ända in och känn dej stolt över att ha lyckats! Träna sen vidare och försvåra miljön och störningarna efter hand. Gå en promenad med din lösa hund och passa på att kalla in den emellanåt. Belöna varje gång den kommer och agera om den inte lyssnar! Skulle hunden inte komma så bryt den med ditt brytkommando och kalla in.

Skulle det vara så illa att hunden varken hörsammar ditt brytkommando eller inkallningskommando och du känner att den är på väg ”ur hand” så försök få in den. Ta fram en leksak eller försök på annat sätt locka in hunden så fort som möjligt. Då du fått fatt i hunden så koppla upp den omgående, något har antagligen blivit galet i träningen och det jag bäst kan råda till är att söka hjälp hos någon bra hundinstruktör! Det är svårt att beskriva i text vad du behöver göra med en hund som inte går att lita på. Det krävs att man får se hunden och er tillsammans för att kunna råda till bra lösningar!!!

Avslutningsvis….
Hundar är individer, vissa kan inkallning för livet efter man lärt dem, andra får man hela tiden tänka på att påminna och testa av. Det är lätt att bli lat som ägare och ”tro” att man har en hundraprocentig inkallning i alla lägen. Gör med jämna mellanrum en kontroll att ni verkligen har det. Lägg upp övningen så att det verkligen blir en prövning och har du en stensäker inkallning är det jättebra, i annat fall är det alltid bra att upptäcka problemet i tid… Jag har som krav på mina hundar att de alltid ska komma direkt jag ropat! Den dag nån av dem säger ”jag ska bara…nosa klart/kolla av/göra/titta/” eller att hunden fått öronvax och inte hör inkallningskommando nummer 1 så vidtar jag åtgärder. Då lägger jag upp en plan och ser till att träna och hämta hem min stensäkra inkallning igen. För den är som sagt inget man får gratis!

Du känner din hund bäst och vet förmodligen vad just ni behöver för att tillsammans kunna ha frihet och tillit på era promenader!

Lycka till!

Inkallningstexten är skriven av Louise Abrahamsson. All användning av denna text måste först godkännas av författaren. Önskar du kopiera eller publicera hela texten eller delar av den så maila först en förfrågan till: rocky.emma@telia.com