Y-kullen
född 2018-05-13

 

Y-Rex  

Ymer

 
Yin
 
Yoga  
Yena  

Yatzi

 
Yivakt  
Yolo  
Yulia  
Yaki-Da  

Stamtavla:

PH
Daneskjold Cheik

 IPOII IPOIII
Daneskjold Wild Jingo

IPOI
Alf Vom Nordhang Der Eifel
IPOIII SCHHI
Es-Flindtto's Colli

IPO/BHPIII IPOIII
Daneskjold Uddi

IPOIII
Deus Van Joefarm
 IPOIII
Daneskjold Jolene
Jenos' Xenia
Ringstar F-Kuno Fun Du Bois De La Limite
 Ringstar Atai
Jenos' Haiki Jeno's Atom
   IPOIII
Donna Vom Parchimer Land


juli 2018


2018-06-24


2018-06-24


2018-06-24


2018-06-24


2018-06-20


2018-06-20


v 1


v 1


v 1


v 1