Pílzqa's galleri

KROKASMEDENS P'ilzqa
"Ilzqa"


Här väntar vi på INFO

HD A ED UA

MH med
4:a på skott


Bruks:

Uppflyttad till lägre klass

Övrigt:

en baksporre på vardera bakben